Bălgarski

От 1 ноември 2011 г. влиза в сила нов закон за проституцията на територията на Виена. Информация за този закон на различни езици може да намерите тук: Stadt Wien.